Integritetspolicy

Sörlin Event & Profil AB (559136-7809) är måna om din integritet och vill här beskriva när vi samlar in information som kan kopplas till din person, så kallade personuppgifter, och hur dessa behandlas i vår organisation.

I följande fall kan Sörlin Event & Profil komma att behandla dina personuppgifter och i alla dessa fall för att kunna fullgöra vårt avtal i att leverera en tjänst till dig eller företaget du jobbar för/med.
- Du har signerat ett avtal med oss och däri blivit omnämnd med för och efternamn samt eventuellt telefonnummer.
- Du har fått kontaktuppgifter såsom förnamn, efternamn, telefonnummer och e-postadress registrerade i någon av våra stödsystem.
I följande fall kan Sörlin Event & Profil komma att behandla dina personuppgifter men då med berättigat intresse.
- När du besöker vår hemsida och lämnar ett spår av en publik IP-adress.
Uppgifter som rör ekonomi sparas i upp till sju år i enlighet med bokföringslagen. Övriga uppgifter sparas under avtalstiden och raderas efter tre månader från det att avtalet avslutats. Inga uppgifter lämnas ut till land utanför EU.

Om du har flera frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter eller vill att vi ändrar/raderar något är du väl välkommen att kontakta oss,
Dataskyddsombud, Jesper Jacobsson 063-10 02 12, jesper@sorlineventprofil.se
063-10 01 30, info@sorlineventprofil.se


Du kan även läsa mer på datainspektionens hemsida: https://www.datainspektionen.se/vagledningar/for-dig-som-privatperson/for-medborgare---dinarattigheter2/